Přijímací zkoušky nejenom z matematiky na VŠE
Vysokou školu ekonomickou v Praze

Učebnice VŠE z matematiky na VŠE

Objednávka učebnice:

 • 85 kapitol
 • Přes 250 stran formátu A4
 • Tištěná i elektronická verze.
 • Opravy a aktualizace zdarma

Kdy učebnici dostanu?

U elektronických verzí materiálů Vám ihned po zaplacení nebo zaslání elektronického potvrzení o platbě pošleme přístupové udaje.

Tištěné materiály expedujeme během prvního pracovního dne po připsání platby.

Mohu si učebnici osobně vyzvednout?

Osobní odběr v Praze
je možné domluvit ve všední dny
od 9 do 15 hodin
na telefonním čísle
702 147 933

Cena při zasílání tištěné učebnice na Slovensko je přibližně 620 Kč.

Objednávky na Slovensko řešíme individuálně, v případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mail podpora@zkousky-nanecisto.cz

Představení učebnice:

Dovolte mi představit vám svou mnoho let připravovanou sbírku matematiky ke zkouškám na VŠE. Sbírka určitě poslouží i těm z vás, kteří se chystáte na jiné VŠ a budete skládat přijímací test z matematiky.

Ke zkouškám na VŠE a na různé vysoké školy připravuji studenty již přes 20 let, vedu různé dlouhodobé kurzy, semináře, cvičné testy formou ZKOUŠEK NANEČISTO. Asi deset let učím i Intenzivní víkendové matematické kurzy, kde během tří dnů projdu celou potřebnou matematickou látku. Během let jsem připravoval celou řadu výukových materiálů, vyřešil stovky ostrých testů ze skutečných přijímacích zkoušek. Moje hlava se postupně stala chodící encyklopedií historie zadávaných příkladů.

Nyní jsem sestavil sbírku, která obsahuje úplně všechny typy úloh, které se za uplynulých minimálně 10 let u zkoušek objevily. Neunikl mi žádný typ příkladů, žádné téma.

Úlohy jsou typově rozděleny do kapitol. Na úvod každé kapitoly je stručný rozbor, popis a vysvětlení tématu. Každá úloha je uvedena s kompletním výpočtem a lehce pochopitelným vysvětlením.

V této době má učebnice 85 kapitol a 258 stran formátu A4.

Mám v plánu se ke sbírce pravidelně vracet a každý rok doplnit případné nové typy, nová témata.

Věřím, že nabízená sbírka bude velkou pomocnicí pro celou řadu mladých dívek a chlapců k přípravě na vysokou školu. A že poslouží i starším zájemcům, kteří se budou chtít k matematice z různých důvodů po nějaké pauze vracet. Mojí snahou bylo zpřístupnit vám svět matematiky a ukázat jednoduchost základních středoškolských výpočtů.

Podívejte se na přehled kapitol a ukázky kapitol vybraných:

 1. 1. kapitola - Kvadratické rovnice
 2. 2. kapitola - Kvadratické nerovnice - ukázka
 3. 3. kapitola - Rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou
 4. 4. kapitola - Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty
 5. 5. kapitola - Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - ukázka
 6. 6. kapitola - Výpočty s absolutními hodnotami
 7. 7. kapitola - Výpočty s mocninami
 8. 8. kapitola - Výpočty s odmocninami
 9. 9. kapitola - Usměrňování zlomků
 10. 10. kapitola - Částečné odmocnění
 11. 11. kapitola - Rovnice s jednou odmocninou
 12. 12. kapitola - Rovnice se dvěma odmocninami
 13. 13. kapitola - Rovnice s dvěma absolutními hodnotami
 14. 14. kapitola - Nerovnice s dvěma absolutními hodnotami
 15. 15. kapitola - Nerovnice se zlomkem
 16. 16. kapitola - Lineární rovnice s parametrem
 17. 17. kapitola - Kvadratické rovnice s parametrem
 18. 18. kapitola - Kvadratické funkce s parametrem
 19. 19. kapitola - Soustavy dvou lineárních rovnic s parametrem
 20. 20. kapitola - Soustava dvou lineárních rovnice rovnic
 21. 21. kapitola - Soustavy rovnic - jedna lineární a druhá kvadratická
 22. 22. kapitola - Lineární funkce s absolutními hodnotami
 23. 23. kapitola - Definiční obory - ukázka
 24. 24. kapitola - Exponenciální rovnice - základní typy
 25. 25. kapitola - Exponenciální rovnice - pomocí substituce k lineární rovnici
 26. 26. kapitola - Exponenciální rovnice - pomocí substituce ke kvadratické rovnici
 27. 27. kapitola - Exponenciální nerovnice - základní typy
 28. 28. kapitola - Exponenciální nerovnice - vícekrokové typy
 29. 29. kapitola - Exponenciální funkce - průsečík
 30. 30. kapitola - Logaritmus
 31. 31. kapitola - Logaritmy s odmocninami
 32. 32. kapitola - Logaritmy s absolutními hodnotami
 33. 33. kapitola - Logaritmické rovnice - základní typy
 34. 34. kapitola - Logaritmické rovnice s neznámou v základu
 35. 35. kapitola - Logaritmické nerovnice - základní typy
 36. 36. kapitola - Logaritmické nerovnice s absolutními hodnotami
 37. 37. kapitola - Logaritmické nerovnice se součinem logaritmu a lineární nebo kvadratické funkce
 38. 38. kapitola - Logaritmické rovnice - náročnější typy
 39. 39. kapitola - Exponenciální rovnice řešené logaritmováním
 40. 40. kapitola - Logaritmické funkce
 41. 41. kapitola - goniometrické rovnice - základní typy
 42. 42. kapitola - goniometrické rovnice - s rozkladem na součin
 43. 43. kapitola - goniometrické rovnice - se základními vztahy
 44. 44. kapitola - goniometrické rovnice - řešené substitucí a kvadratickou rovnicí
 45. 45. kapitola - goniometrické rovnice - s dvojnásobností argumentů a substitucí
 46. 46. kapitola - goniometrické rovnice - další typy
 47. 47. kapitola - Goniometrické funkce - průsečík
 48. 48. kapitola - Goniometrické funkce - určení hodnoty funkce ze zadání jiné
 49. 49. kapitola - Goniometrické funkce - hodnoty pro vyšší argumenty
 50. 50. kapitola - Goniometrické funkce - součtové vzorce
 51. 51. kapitola - Goniometrické funkce - body grafu
 52. 52. kapitola - Aritmetická posloupnost - rovnice
 53. 53. kapitola - Aritmetická posloupnost - další typy úloh
 54. 54. kapitola - Geometrická posloupnost - rovnice
 55. 55. kapitola - Geometrická posloupnost - další typy úloh
 56. 56. kapitola - Obecná posloupnost
 57. 57. kapitola - Posloupnosti vyjádřené rekurentně
 58. 58. kapitola - Obecná rovnice přímky
 59. 59. kapitola - Parametrické vyjádření přímky
 60. 60. kapitola - Směrnicový tvar rovnice přímky
 61. 61. kapitola - Průsečík dvou přímek
 62. 62. kapitola - Úlohy na přímky s parametrem
 63. 63. kapitola - Rovnice výšky a těžnice v trojúhelníku
 64. 64. kapitola - Ověření pravého úhlu
 65. 65. kapitola - Vzdálenost bodů a délka stran
 66. 66. kapitola - Vzdálenost bodu a přímky
 67. 67. kapitola - Určení středu a poloměru kružnice
 68. 68. kapitola - Určení druhu kuželosečky
 69. 69. kapitola - Přímka spojující středy kružnic
 70. 70. kapitola - Urči rovnici kružnice ze tří bodů
 71. 71. kapitola - Kružnice - další typy úloh
 72. 72. kapitola - Počítání s mocninou komplexní jednotky
 73. 73. kapitola - Násobení a dělení komplexních čísel
 74. 74. kapitola - Absolutní hodnota (velikost) komplexního čísla
 75. 75. kapitola - Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty a komplexními kořeny
 76. 76. kapitola - Komplexní číslo v goniometrickém (polárním) tvaru
 77. 77. kapitola - Komplexní mocnina
 78. 78. kapitola - Počítání s kombinačními čísly
 79. 79. kapitola - Rovnice s kombinačními čísly
 80. 80. kapitola - Rovnice s faktoriály
 81. 81. kapitola - Jednoduché úlohy na variace a kombinace
 82. 82. kapitola - Úlohy na permutace
 83. 83. kapitola - Úlohy na variace a kombinace
 84. 84. kapitola - Binomická věta
 85. 85. kapitola - Slovní úlohy

pomohou se studiem v každém věku

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto