Přijímací zkoušky nejenom z matematiky na VŠE
Vysokou školu ekonomickou v Praze

Řešené přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny na VŠE

Objednávka testů

 • Elektronické materiály ve formátu PDF
 • Opravy a aktualizace zdarma

Kdy testy dostanu?

U elektronických verzí materiálů
posíláme přistupové údaje ihned po zaplacení
nebo zaslání elektronického potvrzení o platbě.

Analýza přijímacích zkoušek z matematiky na VŠE
(od roku 1999 do roku 2014)

V přijímacím řízení na VŠE jsou zadávány uzavřené typy příkladů (s nabídkou odpovědí a, b, c, d, e). V současné době jsou 3 typy testů. První typ je sestaven z 15 příkladů. Prvních deset je po 5 bodech, dalších pět po 10 bodech. Celkem je možno získat 100 bodů. K přijetí většinou stačí překročit hranici 60 bodů. Druhý typ má celkem 12 příkladů. Z nich je 8 po 60 bodech a další 4 jsou po 130 bodech. Celkem můžete získat 1 000 bodů. Tyto dva typy mají typově stejné úlohy. Poslední třetí typ má celkem 10 příkladů. Za každý je 10 bodů a celkem je to tedy 100 bodů. Jedná se o slovní úlohy a úlohy logického typu. Typově se od prvních dvou velmi liší.

Do roku 2004 byly testy složené z 5 otevřených úloh po 20 bodech. To znamená, že úlohy nekončily nabídkou odpovědí. U zkoušek se odevzdalo vše, co student vyřešila přidělovaly se i poměrné části bodů. K dobré přípravě je dobré projít si i tyto starší testy. Příklady z těchto starších testů bývají ve stejné nebo lehce pozměněné podobě zadávané i v nových testech.

Základní matematická témata: rovnice všeho druhu (hlavně lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem, exponenciální, logaritmické, goniometrické, s kombinačními čísly a faktoriály), posloupnosti, komplexní čísla, kombinatorika, analytická geometrie, funkce, binomický rozvoj. V posledních letech i slovní úlohy typově ze základní školy.

Na co se připravit

Při přípravě na zkoušky je nutné se seznámit s testy z minulých let. V přípravě je vhodné pracovat s příklady uzavřenými i otevřenými.

Jak se připravit

Přípravu začněte opakováním nejzákladnějších úloh. Jedná se hlavně o rovnice všeho druhu. To je základ, bez toho se neobejdete. Dále je třeba projít funkce, potom analytickou geometrii, posloupnosti, komplexní čísla, počítáni s faktoriály a kombinačními čísly, základy kombinatoriky, binomickou větu a to je tak všechno.

Rovnice, kterými by bylo záhodno začít jsou:

 • lineární
 • s absolutní hodnotou
 • s odmocninou
 • s parametrem
 • kvadratické
 • exponenciální
 • logaritmické
 • goniometrické
 • v oboru komplexních čísel
 • s kombinačními čísly a faktoriály

Ukázky testů

Řešené testy z VŠE do roku 2003

Ukázková práce - zadání (PDF) Ukázková práce - řešení (PDF)

Řešené testy z VŠE z roku 2004

Ukázková práce - zadání (PDF) Ukázková práce - řešení (PDF)

Řešené testy z VŠE z roku 2005

Ukázková práce - zadání (PDF) Ukázková práce - řešení (PDF)

Řešené testy z VŠE z roku 2006

Ukázková práce - zadání (PDF) Ukázková práce - řešení (PDF)

pomohou se studiem v každém věku

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto